El despatx Angles & Buxeda Advocats té el seu origen a l’any 1980 i es va fundar amb vocació de prestar serveis d’assessorament jurídic en les àrees mercantil i fiscal, posant especial atenció al món empresarial, tenint sempre present el deure d’actuar respectant i complint la regulació ètica i deontològica, així com adquirir un compromís màxim amb els nostres clients. La trajectòria seguida, juntament amb l’experiència, ha consolidat el despatx dins el mercat com a especialistes en assessorament d’empreses en l’àmbit mercantil, de litigació i fiscal, fet que ha permès la intervenció i actuació professional en empreses destacades en diversos sectors de l’economia. Aquesta posició de mercat s’ha aconseguit a través del nostres valors, del coneixement de les disposicions normatives i de l’entorn empresarial català i espanyol, i presentant al client un servei personalitzat amb elevats estàndards i la qualitat requerida, de manera que la nostra intervenció es considera pel client como una aportació de gran valor afegit.

color-blocks-5
color-blocks-5

 LA NOSTRA APOSTA

Haver apostat per mantenir-nos permanentment en sintonia amb les necessitats del client, atenent a la canviant i evolutiva realitat empresarial i del món dels negocis en general, ens ha permès mantenir-nos actualitzats per assessorar als nostres clients en les seves operacions, cada vegada més caracteritzades per la immediatesa de la resposta, la implementació de les noves tecnologies i la diversitat de disposicions aplicables i territoris operatius, especialment amb l’apertura dels clients a l’exterior, apostant per operacions internacionals amb empreses pertanyents a mercats emergents i a potencies econòmiques a nivell europeu i mundial. El nostre objectiu és mantenir la trajectòria seguida, adaptar-nos a l’evolució de les relacions que marquen els clients i prioritzar en tot moment els seus interessos.

·Ètica

La actuació professional es mou dins de les normes de deontologia, observant una conducta íntegra i sotmesa els paràmetres de la moral, de la equitat i els interessos del client.

·Confidencialitat

El deure del secret respecte les relació amb el client és bàsic, és un deure de lleialtat.

·Independència

No estar subordinat a cap interès particular de tercers, el comportament professional no ha de dependre de cap més interès que el interès del client.

·Qualitat

La resposta al client ha de ser l’adequada, rigorosa i adient, el professional ha de tenir el nivell que es requereix, ha de tenir una formació integral continuada, humanista, ètica i jurídica.

·Tracte personalitzat

Conferir un tracte personal a cada client, adaptar-nos a les seves necessitats, mantenint una relació constant.

·Compromís

Compromís de mantenir el nivell de qualitat i immediatesa.