foto professional angles buxeda
Joan Anglès Anglès

Soci Fundador

Dept. Dret Fiscal

foto professional angles buxeda
Jordi Buxeda Mestre

Soci Fundador

Dept. Dret Mercantil/Societari

foto professional angles buxeda
José Ignacio Antón Garijo

Advocat

Dept. Dret Concursal

foto professional angles buxeda
Fèlix Buxeda Mestre

Advocat

Dept. Dret Processal

foto professional angles buxeda
Núria Olasz Quintana

Advocat

Dept. Mercantil/Societari

foto professional angles buxeda
Montse Castro

Advocat

Dept. Dret Fiscal

foto professional angles buxeda
Joel Buxeda Forasté

Advocat

Dept. Dret Mercantil/Societari

foto professional angles buxeda
Òscar Baena

Advocat

Dept. Dret Fiscal

foto professional angles buxeda
Marta Costas Mesirca

Comptabilitat

Dept. Dret Fiscal – Gestió de Tributs

foto professional angles buxeda
Susana Merino

Comptabilitat

Comptabilitat

foto professional angles buxeda
Margarita Gallardo

Administrativa